Vår beredskap i Ö-sjön är fortfarande inte god

Försvarsdebatten fortsätter vilket är väsentligt för aktualiteten. Huruvida det är taktiskt och korrekt i tider av val som i år kan endast framtiden utvisa. Att folkpartiet för försvarsfrågan är klassiskt liberalt och borde inte få så stora invändningar som vårt senaste inlägg i Svd skapat. Jag noterar att meningarna är delade kring vårt senaste inlägg. Må så vara. Se ett av våra lokala inlägg i denna fråga nedan :

Att försvara landet är ett av statens mest grundläggande kärnuppdrag. Förtroendet för det svenska försvaret kan snabbt urholkas och den folkliga förankringen sviktar för närvarande.

Kkv

När andra världskriget bröt ut förklarade statsminister Per Albin Hansson att Sveriges beredskap var god. Det var den inte. Uppvaknandet blev brutalt. Panikartat tvingades vi rusta upp våra militära stridskrafter medan lågorna från det brinnande Europa slickade folkhemmets knutar.

Försvarsberedningens omvärldsanalys, Ds 2007:46, anger att Sverige förbinder sig att undsätta de baltiska staterna vid en eventuell ökad spänning i dessa stater. Detta ter sig ytterligt svårlöst i beaktande av de resurser vi för närvarande förfogar över.

Ska Sverige kunna stå upp för grundläggande värden som fred, frihet och demokrati i Östersjöregionen bör vi ha tillräckliga resurser att kunna försvara dessa värden.

Den svenska flottan – med Sveriges enda marinbas i Karlskrona – har idag en mycket liten förmåga att kunna operera längs hela vår kust, att hävda vår territoralvattengräns, uppträda öster om Gotland, finnas i fiskezon och i ekonomisk zon på ett tydligt, effektivt och fredsbevarande sätt. En upprustning av flottan måste därför vara angeläget.  Numerärt är idag antalet enheter så ringa att uthållighet och insatser och operationer är ytterligt begränsat. Till detta är nuvarande enheter inte heller fullt utrustade vapenmässigt. Visbykorvetterna har hittills kostat drygt 10 miljarder kronor, trots det är de inte fullt ut användbara. Korvetterna måste nu färdigställas, beväpnas och förbandssättas.

Förmågan att kunna hävda våra intressen i Östersjön och att kunna leva upp till de försvarsbeslut som ligger måste därför förbättras. Ett första steg kan vara att kvalitativt och kvantitativt förbättra flottans förmåga till sjöss. Troligen behövs minst en fördubbling av antalet ytstridsfartyg.

En god, faktisk beredskap är nödvändig för att hävda vårt lands integritet och stärka Sveriges allmänna trovärdighet som en stabiliserande säkerhetspolitisk aktör. Låt oss aldrig stå lika handfallna som 1939 igen! Vår beredskap är inte god. Flottan måste därför rustas upp.

Läs hela inlägget på Fp Karlskrona gemensamma blogg Karlskronaliberalen.

Vad massmedia skriver Bltled, BlTIlf, BLtsyaf, DNled,Barometernled,SVDledblogg,   SVD14jan

Annonser

9 thoughts on “Vår beredskap i Ö-sjön är fortfarande inte god

 1. Tack för den kommentaren. Tänk om fler i S Sverige tycker likadant. Blekinge är en mycket viktig faktor i försvarshänseende vilket alltför få inser. Det är därför viktigt att vi får en talesman/kvinna i riksdagen kring detta. M håller , i detta sammanhang, inte måttet menar jag.

  Gilla

 2. Om man tänker sig ett annat scenario kanske? Låt oss anta att vi fullt ut gick samman i ett Europas förenade stater och inom den ramen utvecklade ett starkt försvar. Jag kan se många fördelar med detta! Det finns många problem att ordna innan vi kommit fram dit men betänk följande:
  Om USA hade ansökt om medlemskap i EU så hade USA inte blivit antaget på grund av dödsstraff och otillräckliga sociala skyddsnät bl.a.
  Vi har inte haft något stort krig i Europa sedan 1945, visserligen har vi haft några inbördeskrig och dessutom kalla kriget men det har inte byggts några monument över dödade Europeiska familjefäder efter andra världskriget.
  I ett Europa med ett Europas förenade stater så blir Östersjön visserligen ett hav med två motsatta intressesfärer men relationerna blir tydligare och i en avlägsen framtid så kanske Ryssland och EU kan skriva riktiga avtal med varandra – vem vet?

  Gilla

 3. Det andra scenariet du tänker dig Dan är just det Folkpartiet driver som ensamt parti i Sverige. Medlemskap i EU fullt ut inklusive medlem fullt ut i NATO. SÅ länge inte andra partier tycker likadant eller för fram liknande lösningar är läget låst i gud vet hur många år framåt i tiden. Betänk devisen Svenska folket har levt med hur länge som helst. Sverige är neutralt och Alliansfritt. Idag än mer naivt.

  Gilla

 4. Ping: Rosenholm går i baklås? « Socialliberala tankar

 5. Ping: Kontrakurs i försvarsfrågan « Socialliberala tankar

 6. Ping: Dubbelt magplask i Örlogsflottan « Socialliberala tankar

 7. Bra inlägg !
  ”Sverige förbinder sig att undsätta de baltiska staterna vid en eventuell ökad spänning i dessa stater.”
  Som läget är nu då vi ”formellt” står utanför försvarssamverkan med NATO och EU så är detta uttalande en direkt provokation och säkerhetsrisk. Efter att som Chef för Minutläggningsdivisionen i 10 år ha seglat på Östersjön längs hela Svenska kusten under såväl vinter som sommar så vet jag att vår närvaro är för liten. Just nu kan endast ytterst få svenska Örlogsfartyg lämna hamnarna pga is. Vi behöver fler större och uthålligare fartyg. Flottan bör som du säger minst fördubblas.

  Gilla

  • Tack.
   Alltför få deltar med fler perspektiv i denna viktiga debatt och fokus ligger alldeles för mycket på materielsidan , sysselsättning, regionalpolitik. Se de senaste inläggen kring Kockums med tyska ägare och kompositkompetensen.
   Produktionsfrågan är uppenbart viktigare än till vad produktionen ska syfta!!

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s