Rosenholm går i baklås?

Så är då Rosenholm med omnejd på tapeten igen enligt dagens BLT. Hukandet för försvaret fortsätter uppenbarligen. Är det inte vindkraftverk så är det olämpligt ur andra aspekter. Återigen sätter ”buller” käppar i hjulet. När ska Marinbasen inse att det finns en skjutbana i Ronneby F17?

Jag har under en lång följd av år deltagit i och följt försvarets omstrukturering.

Turerna kring försvarsbeslutet 2004 var som vanligt många, långa och krokiga.  Ett otal intressenter deltog i arbetet för att rädda kvar marinen och flyget i Blekinge. Många ska hedras i detta idoga arbete. När hoten hopade sig om att förlägga en marinbas till Berga/Muskö i Stockholm och att marinen skulle vara representerad i Göteborg skärptes argumenten för Blekinge i allmänhet och för Karlskrona i synnerhet. En kraftansträngning för Karlskrona gjordes med argumentet att garnisonssamordna med en marinbas i Karlskrona och en flygflottilj i Ronneby/Kallinge. En mängd olika samordningsvinster fördes fram för att få effektivitet och ekonomi i denna garnisonslösning. Möjligen fick detta argument fäste och dåvarande regering beslutade att Sveriges enda marinbas skulle förläggas till Karlskrona.  Karlskrona kommun och privata intressenter har sedan etablerat ett antal olika verksamheter på Rosenholmsområdet väl medvetna om den lurande konflikt som fanns och uppenbarligen fortfarande finns. Skjutbanor ska samsas med en tänkt expansion och parterna med marinen som en av dessa kommer inte överens.  Konflikten är bekymmersam och lägger en tung hand över tänkta utvecklingsplaner för alla parter enligt dagens BlekLänsTidning. Följetongen fortsätter i nya nyheter.

Jag har stor förståelse för att vi alla ska kämpa för en Marinbas värd namnet som ger arbetstillfällen och har i tidigare debattinlägg propagerat för just detta.

Trots detta undrar jag stillsamt om Garnisonssamordningen med Flygflottiljen i Ronneby/Kallinge inte längre gäller?  Mig veterligen finns inom flygflottiljens område också skjutbanor.  Är det inte möjligt att parterna kommer överens om ett samutnyttjande av dessa skjutbanor så att Rosenholm kan utvecklas vidare?

Nu backar Karlskrona kommun till förmån för militära skjutbanor enligt dagens inslag i B l T . “I västra Backabo läggs tanken på att bygga 1 000 hyreslägenheter och villor ner helt. Bullerproblemen genom militärens skjutbanor anses oöverstigliga inom åtminstone en femårsperiod.” Vad förväntas hända efter fem år? Varför kan inte Ks ordf i Ronneby och Karlskrona tillsammans med Marinbaschefen och Flygflottiljchefen nu komma överens och uttala “F17 i Ronneby tar hand om ALL militär skjututbildning i Blekinge”?  ALLA skulle VINNA på detta!  Eller?

Annonser

6 thoughts on “Rosenholm går i baklås?

 1. Men – Vad gäller bostadsbebyggelse, så behöver Rosenholm och Backabo inte tas i anspråk än på något eller några decennier om man verkligen satsar på förtätning.

  Förtätningstankarna har ju dessutom såvitt känt tillkommit på initiativ från Vasallen, vars uppdrag är utveckling av gammal försvarsägd mark – att de vill utveckla Backabo är således på intet sätt förvånande. Vad frågan bör gälla snarare än att det nu är ”synd” om dessa planer går i stöpet är vad som är bra för Staden Karlskrona … utglesning är det inte, skulle jag säga. Backaboexploaterng ÄR just utglesning!

  Gilla

  • Anders fokuserar på förtätning eller utglesning i ett vidare perspektiv och menar att Rholm o Backabo inte behöver byggas ut på länge. Måhända är det kommunen som myntat uttrycket förtätning och mindre Vasallen. Dock, Min poäng är inte att tycka synd om att Vasallen eller andra intressenter inte kommer att bygga och ”glesa ut”. Min poäng är att förtätning och förädling i omedelbar anslutning till redan befintlig verksamhet på Rholm blir svår samt att det skulle kunna gå att lösa genom att helt flytta skjutbaneverksamheten till flygflottiljen i Kallinge. Jag kommer nämligen väl ihåg den s.k Garnisonstanken som fördes fram av väldigt många i kampen om försvarsanläggningar i Blekinge. Nu ska detta inte tillämpas, Synd tycker jag.

   Gilla

 2. Det är måhända synd det. Men sett i perspektivet att en sådan flytt underlättare för en dålig och utglesande stadsutbyggnad (som om den inte äger rum kanske t.o.m kan förhindras) så är det bra.

  En annan sak som vore bra vore om den förbenade väderradaren kunde flyttas så inte en död hand lägges över den viktiga vindkraftspotentialen vi har i kommunen. Det vore å andra sidan inte bra ur perspektivet som kärnkraftsförespråkare har – då vindkraften är en konkurrerande energikälla till kärnkraft.

  Gilla

 3. Om det har undgått skrivaren av inlägget samt de som kommenterat så vill jag bara påminna om en sak.

  Vår försvarsmakt är på väg in i den största omställningen i modern svensk försvarshistoria. Värnplikten som vi känner den kommer förmodligen att försvinna, pliktpropositionen är lagd och inväntar beslut i riksdagen i slutet av maj.
  FM och våra två förband i Blekinge är synnerligen berörda av detta och i och med detta sker en stor organisationsförändring
  i Försvarsmakten – igen!

  När det gäller som i detta fallet att ta en stor sak fråga och gå in på en detalj, känns konstigt då det verkligen bara är baserat på en subjektiv uppfattning ifrån skrivaren.
  När man går in på detaljer borde det finnas fakta annars ramlar man på eget grepp.

  Det är lätt att spela från läktaren men svårare när man är med på planen.

  Gilla

  • Nej det har inte undgått mig att försvarsmakten återigen, nästan ständigt, ska ställas om. Jag har själv deltagit i några omställningar. Om detaljer , ramla och spela från läktaren gäller i skribentens värld beklagar jag detta. Ja det är en detalj att jag tar upp Rosenholms skjutbana och att jag påminner om garnisonssamordningstanken som fanns inför beslut om Marinbas. Kanske du kan lämna en uppfattning om mina tankar kring EN samordnad skjutbana för försvaret i Blekinge i stället?

   Gilla

 4. Ang en skjutbana för hela grund och vidareutbildningen för våra Blekinge förband är en fråga som jag anser skall bordläggas, även om jag kan förstå bakgrunden samt framtidsvinsten i Ditt resonemang. Men intill dess beslut har fattats i Riksdagen samt, Försvarsmakten har genomfört en omorganisation. Innan dess kan vi på regional nivå inte se helheten, och därav inte heller driva sakfrågorna på ett konstruktivt sätt.
  Kanske det blir så att denna fråga löser sig ändå.
  Jag hoppas och tror att politikerna i Blekinge kämpar för att Blekinges förband skall få en del av den nya grundutbildningen av frivilliga, där absolut din fråga kan bli en på agendan.

  Svårigheterna i detta är vem som skall betala, då det fortfarande finns en infrastruktur som fungerar och då det i FM måste ske en nyinvestering tillsammans med fortverket mm.
  Och enligt min uppfattning så behövs det mer än en skjutbana, för att tillgodose att våra blivande insatsförband har den duglighet som krävs. För att i Sveriges säkerhetspolitiska namn lösa sina uppgifter i en Krigszon!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s