Alla kan Bidra i Kraftsamling för skolan

Nu har alla partiet på riksplanet redovisat sina satsningar på skolorna. Men det är i skolor och politiska församlingar ute i de 290 kommunerna runt om i landet som jobbet görs. Det är också kommunerna som via kommunalskatten står för den allra största delen av de resurser som läggs på till exempel skolan.
stock-teamwork
Även om vi skolpolitiker är ”amatörer” eller kanske hellre ”lekmän” så fattar vi inte beslut utan goda underlag. Låt mig berätta om vilka faktorer som kännetecknar framgångsrika skolor och låt mig också argumentera för hur Karlskronas skolor kan utvecklas vidare de kommande åren.
En av de allra viktigaste faktorerna för framgång är politisk enighet. Därför tar Folkpartiet initiativ till samtal och dialog med andra partier för att hitta samstämmighet i övergripande frågor som resursfördelning och att säkerställa likvärdighet och kvalitet i alla våra skolor.

En annan viktig framgångsfaktor är fokusering på barnen och eleverna och deras förutsättningar.
Hur ser barnens och elevernas arbetsmiljö ut, vilka stöd finns att tillgå och hur fungerar relationerna i den största ”arbetsplatsen” av alla i Sverige? Det är därför vi nu i Karlskrona ser över hela området Elevhälsa under hösten. Det är därför vi har påbörjat en minskning av antalet barn i de grupper som har de lägsta åldrarna i förskolan. Det är därför Jämjöskolorna ska fortsätta sin inritkning ”Ledaren i mig” och det är därför jag kommer ta ytterligare initiativ genom att föreslå införandet av det s.k. Toleransprojektet i våra skolor. Kampen mot främlingsfientlighet, intolerans och våldsbejakande extremism måste intensifieras

En annan viktig faktor är lärarna. Det är därför vi i Karlskrona just nu satsar på ett Sverigeunikt koncept som vi kallar Undervisningslyftet där ett stort antal lärare nu får möjligheten till kompetensutveckling på hemmaplan och dessutom får ett lönetillskott under tiden.
Det är också därför vi via staten och i vår kommun satsar på en ordentlig löneutveckling för både förskollärare och lärare.

Den kanske allra viktigaste faktorn för skolans elever är trots allt språkinlärning och läsförståelse,
inte minst för de elever som är nyanlända.
Det är därför vi just nu uppmärksammar och tar tag i dessa delar. Vi gör det genom statliga satsningar och vi vill göra det lokalt i Karlskrona inte minst genom de mycket intressanta forskningsinsatser som görs inom undervisningslyftet.
Jag vill bjuda in skickliga läsforskare som inspiration till verklig kraftsamling i skolan och efterhöra engagemang hos andra aktörer runt skolan.
Kanske näringslivet kan utmanas medverka i en kraftsamling kring läsförståelse? Kanske föräldrar eller vårdnadshavare kan medverka i sin roll som huvudansvariga för eleverna?

Sist men inte minst behöver kontakten med omvärlden i allmänhet och yrkeslivet i synnerhet utvecklas än mer. Därför vill jag införa Preo parallellt med Prao. Utveckling av Prao pågår vilket jag hoppas yrkeslivets representanter vill gå in i med engagemang.
Initiativ kring Preo ,Praktisk orientering kring entreprenörskap, har redan påbörjats

Alla goda krafter kan bidra till en fortsatt utveckling av skolan och ge möjligheter för kommande generationer.
En röst på mig och Folkpartiet är en röst på skolan och att vi gör den ännu bättre tillsammans.

Jan-Olof Petersson
Ordförande i BUN (FP)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s