Gemensamma krafttag för skolan

Skolan är grunden för samhällsbyggandet och tillhör de frågor som ofta anses viktiga för väljarna inför de val som avgörs vart fjärde år men också alltmer under valperioderna. Detta valår utgör inget undantag och vi Folkpartister noterar med glädje att många partier redan annonserat sina ambitioner kring skolan.

Folkpartiet tillsammans med samarbetspartier har länge drivit skolfrågorna nationellt och i Karlskrona. Vi behöver säkert inte upprepa införandet av ett antal reformer som införts under senare tid alla med syftet att ge våra elever och studenter en god grund att stå på. Vi noterar att såväl Moderater som Socialdemokrater för fram satsningar på skola med ett antal olika förslag som alldeles säkert kommer utveckla skolan än mer och som i många delar faller väl inom ramen för vad vi Folkpartister har drivit och driver framöver. Genom de hittills presenterade förslagen från flera partier ser vi nu möjligheterna att i Karlskrona göra en bred överenskommelse över partigränserna  genom en Skolöverenskommelse 2.0 som en fortsättning på tidigare genomförda förhandlingar.

Med en fortsatt Alliansregering kan vi räkna med fortsatt och utvidgat statligt stöd kring satsningar inom området och lokalt i Karlskrona vill vi gärna fokusera på de allra viktigaste insatserna för en fortsatt utveckling av de olika skolformerna. Våra prioriteringar börjar i klassrummet och vad som sker där. Vi är medvetna om att elever och deras förutsättningar är olika varför vi vill fortsätta med resursförstärkningar och en resursfördelning som bygger mer på behov vid olika skolor än en skolpeng lika för alla. Vi menar allvar med vår strävan att bygga starka skolor oavsett var eleverna bor och oavsett vilken bakgrund de har och oavsett vilken skola man väljer. För att lyckas behöver vi också uppmärksamma den allra viktigaste resursen eleverna möter nämligen lärarna. För oss Folkpartister handlar det då om kompetensutveckling och löneutveckling. Bägge delarna har påbörjats i Karlskrona genom dels det vi kallar Undervisningslyftet där ett stort antal lärare nu är mitt uppe i moderna studier och fördjupningar inom vitt skilda områden inom pedagogiken. Vi har också inlett en satsning , med stöd från regeringen, på en ordentlig lönesatsning på lärarkollektivet och ser gärna att även denna del kan fortsätta. Målsättningen bör kunna vara att sträva efter löneförhöjningar på upp till 5 000 kr mer i månaden för alla. Vi inser vikten av rimliga arbetsförhållanden för alla personal och inte minst för våra rektorer och förskolechefer och vi vill därför öka resurser och möjligheter för dessa att arbeta än mer med elever och mindre med administration.

För att lyckas med detta är vi övertygade om att en överenskommelse över partigränserna måste göras och ser fram mot att detta går att genomföra.

Vi anser att det är betydelsefullt att som resultat av en sådan uppgörelse skapa stabila spelregler över tid för våra elever , deras vårdnadshavare och för vår personal.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s