Speciallärare blir fler

FP tar nya initiativ.

Ytterligare 3000 speciallärare kan tillföras skolväsendet under en femårsperiod.En viktig del av regeringens politik för att höja resultaten i skolan är tidiga insatser. Det handlar om mål i årskurs 3, tidig uppföljning och stödinsatser som sätts in snabbt. För att kunna hjälpa elever i behov av särskilt stöd krävs fler lärare med specialpedagogisk kompetens. I Sverige är det en mindre andel av eleverna som får särskilt stöd än vad som är fallet i den framgångsrika finska skolan. Statistiska centralbyråns arbetsmarknadsprognoser förespår dock en tilltagande brist på speciallärare och specialpedagoger de närmaste tio åren.

Den kommande utbyggnaden innebär mer än en fördubbling av dagens utbildningsvolym. För att få fler att söka sig till speciallärar- och specialpedagogutbildningen inrättas även en skattefri examenspremie på 50 000 kr för dessa utbildningar.

Speciallärarutbildningen avvecklades i början av 1990-talet för att den dåvarande regeringen ansåg att speciallärare innebar ett utpekande av studiesvaga elever. Speciallärare har nämligen specialpedagogisk kompetens som riktar sig direkt till enskilda elever med svårigheter. Istället infördes specialpedagogutbildningen som fokuserar på stöd till lärare och skolledning, som i sin tur skulle ge stöd åt elever med svårigheter.

Avvecklingen var ett misstag. Vi återinförde speciallärarutbildningen 2008 och gör nu en rejäl satsning för att få fler som hjälper de elever som behöver mest stöd.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s