S lämnar ungdomar i sticket

Ungdomar, utbildning och arbete är ständigt föremål för debatt inte minst i valtider.
Ofta är de politiska förslagen förvillande lika och ibland finns det tydliga skillnader.
Låt oss betrakta skillnaderna och låt oss fokusera på de ungdomar som idag står allra längst från arbetsmarknaden.
Socialdemokraterna för nu fram obligatorisk sommarskola, obligatoriskt gymnasium, alla gymnasielever ska ha högskolebehörighet, hälften av alla gymnasister ska studera på högskola, kraven på att öka antalet högskoleplatser fortsätter och som toppnummer vill de införa en garanti för ungdomar att inom 90 dagar få jobb, utbildning eller praktik.

Jag då..

Vilka effekter har och får dessa initiativ?
Sverige har sedan 2005 fått 400 000 nya högskoleutbildade och många gör nu vågen för detta.
Problemet är att antalet högkvalificerade jobb inte har ökat i samma utsträckning vilket skulle vara önskvärt för alla dessa nya högskoleutbildade och också för de som inte, av olika skäl, utbildat sig på högskolan.
Effekterna av detta blir att högskoleutbildade får de flesta jobben och i vissa fall är de överkvalificerade. Detta innebär att de icke högskoleutbildade kommer ännu längre från arbetsmarknaden och ett jobb.
Socialdemokratisk politik innebär smärtsamt nog att det blir kontraproduktivt och de som mest skulle behöva deras stöd blir svikna och lurade. Den gravaste överdriften är väl den att staten ska garantera jobb inom 90 dagar. Det är knappast denna uppgift staten ska eller kan ha. Än mer anmärkningsvärt blir det i ljuset av löftet om att minska resurserna till statliga verk med 10 miljarder till förfång för alla de akademiker S vill producera.
Vad är då alternativen?
Offentlig verksamhet och näringslivet kan naturligtvis öka efterfrågan på högutbildade genom att förändra inriktningar och arbetsinnehåll.  Det räcker troligen ändå inte om alltfler överutbildar sig.
En något större respekt för ungdomars samlade kompetens och en nedtoning av akademiska poäng skulle gynna alla de ungdomar som idag står längst från en arbetsmarknad.
Med respekt för alla de som inte inordnar sig i strama mallar med obligatorium och tvång men som har andra strävanden och färdigheter som också behövs i samhället är det klokt och insiktsfullt att fullfölja Folkpartiets och Alliansens inriktningar.
Gymnasiereformen bör fullföljas med sina tre inriktningar mot högre studier, yrkesförberedande och ren lärlingsutbildning med ett aktivt medverkande från arbetslivet. Goda föredömen finns ute i Europa.
En fortsatt satsning på lärlingssystemet och en ordentlig satsning på yrkesintroduktion borde fler inse vara den väg vi framöver behöver gå för att få med fler ungdomar till egen försörjning.
Jan-Olof Petersson
Annonser

2 thoughts on “S lämnar ungdomar i sticket

    • Allt oftare får jag anledning fundera på varför politiska förslag så sällan är genomarbetade. Idag hörde jag Lövfen S föreslå att akademiker som hamnat fel ska få ekonomsikt bistånd att växla karriär genom att läsa in ytterligare en akademisk examen. Moment 22 kallar jag detta i stället för att bejaka praktiska utbildningar.

      Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s