Staten bör höja Lärarlönerna

Lärarna är nästan den enda tydliga faktorn bland dem som gör skolor bra eller dåliga. Tyvärr har läraryrkets status sjunkit under många år inte minst i betraktande av löner.       Här har staten ett betydande ansvar eftersom lärarna var statligt anställda fram till kommunaliseringen för 20 år sedan. Under cirka 20 år från 1970 minskade lärarnas löner med två procent realt varje år med staten som arbetsgivare.

Statens klipp

Vi anser därför att staten ska ta ett ökat ansvar för att höja lärarnas löner med 10 000 kr i månaden.  I stället för sänkt restaurangmoms på 5,4 miljarder eller en minskning av bolagsskatt med 7,4 miljarder skulle lärarnas löner kunna öka med 10-15% som en första insats. En fortsättning kan vara att i det kommande skatteutjämningssystemet vikta lärarstatus högt och ett mål skulle kunna vara att återställa lärarnas lönenivå till en rimlig högre nivå inom 10 år. För samhällsekonomin och för att öka kvaliteten i skolorna skulle detta vara framgångsrikt.

För Folkpartiet är läraren ett av de viktigaste yrkena i samhället. Från förskola till universitet, inklusive folkhögskolor och bildningsförbund, arbetar lärare med att höja kunskapsnivån för barn, ungdomar och vuxna.  Här vill vi i Folkpartiet vara mycket tydliga – lärarnas löner och arbetsförhållande är för oss prioriterade!

Folkpartiet driver både nationellt och lokalt i Karlskrona frågan om en stärkt lärarstatus.

I  Folkpartiets och femklöverns Karlskrona genomför vi en extra satsning på högre lärarlöner de kommande åren. Tio extra miljoner, utöver de nationellt förhandlade påslagen, till Karlskrona kommuns lärare hoppas vi kommer göra yrket mer attraktivt för nya lärare och befintliga lärare.  Vi har också varit hårt drivande i att det nu ska skapas bättre arbetsvillor för lärarna genom att kraven på dokumentation och administration kommer att minska.

Vi har länge drivit att det ska vara möjligt att göra karriär som lärare och yrket ska präglas av en lön ställd i proportion till utbildningsnivå och samhällsnytta.

Stolta kan vi därför meddela att regeringen nu tillskjuter, som en extraordinär åtgärd, närmare en miljard kronor per år för att höja lönerna för lärare. Två nya karriärsteg för lärare skapas – förstelärare och lektor. Staten ska betala ut ett särskilt statsbidrag till huvudmän som anställer dessa kvalificerade lärare. Pengarna beräknas räcka till ungefär 10 000 lärare med 5 000 kronor per månad i löneökning för en förstelärare och högst 10 000 kronor per månad för en lektor. För Karlskronas del kan detta innebära ett välförtjänt lönepåslag för upp till 20 lärare.

Folkpartiet är det parti som driver utbildningsfrågorna och sätter dagordningen vilket vi är stolta över men inte nöjda, om vi får låna uttrycket av ett annat parti.

Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att skapa möjligheter för barn och ungdomar till bra och tillräcklig utbildning och där goda villkor för lärarna är ett måste.  Detta kan säkert väcka anstöt och intresse på  intressant.se  vilket jag hälsar med tillfredsställelse.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s