Skolans framtid hänger på insikter och mod

Skolfrågan fortsätter att engagera många debattörer nationellt och lokalt i Karlskrona. I Karlskrona är vi nu inne i ett avgörande skede kring hur politiken ska förhålla sig till alla skolreformer som införs efterhand, till Skolinspektionens senaste rapporter  och till de prognoser vi har gällande skatteintäkter i kommuner. Många frågor finns och redan har tillämpning och praxis kring regelverken börjat dyka upp. Att rektor förväntas vara närvarande i skolorna nära personal och elever framgår alltmer tydligt. Kanske det då är olämpligt att låta desamma fortsätta turnera runt till alltför många skolor. Att IUP individuella utvecklingsplaner ska tas fram i samråd med elevhälsopersonal ställer krav på full kompetens på alla skolor, att betyg ska sättas i årskurs 6 ställer krav på att alla lärare på dessa skolor har både ämnesbehörighet  och  behörighet att sätta betyg med mera, med mera, med mera.  Att SKL Sveriges kommuner och Landsting nu börjar få grepp på och ge råd kring vad regelverken innebär ställer höga krav på alla kommuner att möta upp reformerna. Med spänd förväntat och vilja till handling ser jag fram mot lösningar på det, något, låsta läget som just nu råder i kommunen. Jag har i inledningen till årets internbudget skrivit följande med förhoppning om kommande utveckling av skolan i Karlskrona och med ledstjärnan att alla elever får tillgång till det kompetenta utbud de har rätt till.

”Sveriges kommuner står inför historiskt stora utmaningar när det gäller utbildning och undervisning genom de nya skolreformerna som träder i kraft efterhand.
En mycket kort tillbakablick på stora skolreformer visar på över 300 års skolutveckling och är nästan lika lång som Karlskronas historia.
I 1686 års kyrkolag slogs fast att kyrkan skulle ansvara för folkundervisningen och 40 år senare ålades föräldrarna att lära barnen ”läsa i bok”. Den grundläggande obligatoriska –Folkskolan- infördes 1842.
Från 1972 gäller dagens begrepp – Grundskola -.

I ljuset av detta ska de beslutade skolreformerna ses vilket innebär en fokusering och genomförande av nödvändiga förändringar inom Karlskronas olika skolformer. Arbetet med detta har redan inletts och alla berörda har en mycket viktig uppgift i att de kommande åren arbeta med att genomföra alla skolreformer från förskola till universitets- och högskolestudier.

För att lyckas med detta arbete krävs en övergripande samsyn kring de insatser som måste göras alltifrån den politiska nivån, de olika förvaltningarna inom kommunen via de olika fackliga organisationerna, personalen, eleverna, föräldrarna, olika intresseorganisationer samt näringslivet. Arbetet måste präglas av ömsesidig respekt och att möjligheterna till inflytande från olika aktörer kan tas tillvara. Det är här viktigt att påpeka och understryka att det är våra anställda i verksamheterna som leder utvecklingsarbetet.

För att ytterligare lyckas kommer nämnden att införa ett nytt kvalitetsuppföljningskoncept som ska följa upp och stödja de utvecklingsinsatser som ska göras. Stor vikt kommer också att läggas vid de synpunkter Skolinspektionen givit i sina senaste rapporter.
Nämnden kommer särskilt att uppmana verksamheterna till att än mer intensivt använda forskning och beprövad erfarenhet i verksamheterna och särskilda satsningar kommer redan 2012 att inledas inom detta område.

Nämnden kommer vidare att besluta om ett mer differentierat resursfördelningssystem som ska tillgodose att tilldelade resurser blir mer precisa mot de olika behov som finns i de olika upptagningsområdena där våra  barn och elever bor och finns i våra verksamheter.

Det får inte råda något tvivel om att nämndens största målsättning med all verksamhet är att tillgodose barnens och eleverna rätt till en likvärdig undervisning oavsett i vilken kommundel man bor och att alltfler elever ska bli godkända i årskurs 9 för att därigenom komma vidare mot att kunna uppfylla sina livsdrömmar och växa i Karlskrona.
Denna programförklaring ska ses som övergripande och styrande för de olika verksamheterna de kommande åren och kommer att följas upp med mer specifika utmaningar och prioriteringar de kommande åren.”

Med förhoppning om att övriga bejakar en framtida skolutvecklingsprocess.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s