Bättre skolor kap 2

Landstingsledningen i Blekinge får kritik för att inte göra något när kostnaderna skenar. Skolledningarna i flertalet kommuner får kritik för att göra något när resurserna används fel och när innehållet i skolan måste förbättras.  Finns det någon logik? Många kommuner brottas nu med effekterna av de många bra skolreformer som har införts och som kommer.  Läs o Lyssna på  ansvarige politikern i Angered och lägg särskilt märke till ”Flera års försummelser och vi har varit för fega”

Folkpartiet i Karlskrona har sedan valet 2006 satt skolfrågorna i fokus. De senaste 20 åren har stora förändringar skett i skolans värld med en kommunalisering, friskolors möjlighet att etablera sig samt införandet av maxtaxa för förskolorna. En massiv utbyggnad av förskolor har skett de senaste åren för att möta det ökade antalet barn. Antalet elever som har valt att gå i friskolor har samtidigt långsamt ökat vilket vi inte har något emot. Trots dessa stora reformer har grundstrukturen bibehållits i den kommunala organisationen gällande främst antalet skolor men också placeringen av dessa.

Vi vill vara tydliga med att förändringar och förbättringar måste ske oberoende av den ekonomiska delen och att bakgrunden till vår vilja att utveckla inte främst beror på ekonomiska skäl. En optimal resursanvändning är samtidigt en förutsättning för en kvalitativ utveckling.

Karlskronas föräldrar och deras barn har nu möjlighet att välja en skola som de känner förtroende för och som passar deras barn. Vi vill att de kommunala förskolorna och skolorna ska bli riktigt bra och attraktiva. Med detta som bakgrund har FP i fem års tid arbetat för att stärka de kommunala skolorna. Mycket har redan gjorts men än mer kan göras. Nya reformer inom skolan som ny skollag, nya läroplaner och nytt betygssystem kräver förbättringar.

Skolinspektionen påpekande att Karlskrona har för många små skolor – och allvarligast av allt – att  kommunens  skolor inte ger alla elever möjlighet att nå målen ställer krav på snabba åtgärder.

Genom att skapa kunskapscentra vill vi möta de skärpta kraven. Här ska finnas kompetenta elevhälsoteam med fokus på att stödja elevernas lärande, skolbibliotek, specialpedagogik för att uppfylla skolreformernas tydliga krav.

För att vi ska kunna skapa de starka förskolor och skolor vi vill ha, är det nödvändigt att avveckla några skolenheter och koncentrera de resurser som finns tillgängliga på ett bättre sätt i ett något färre antal enheter.

Folkpartiet har felaktigt utmålats som delaktiga i nedmonteringen av skolor i kommunens ytterområden. Tvärtom vill vi stärka flertalet av de skolor som ligger utanför Trossö för att även dessa ska bli konkurrenskraftiga. Ett, av flera, exempel på detta är att vi satsar kraftigt på Holmsjö skola och i samråd med föreningslivet genom Allhallsprojektet.

Alternativen att inte göra något alls, eller att ta ut ännu mer skattepengar från kommuninnevånarna för att bevara nuvarande grundskolestruktur är inte hållbart. De som står för detta har själva ansvar för att förklara hur kvaliteten ska bli bättre om inte grundskoleverksamheten anpassas till elevernas bästa.

Något färre skolenheter med högre kvalitet – och som uppfyller de nya kraven – är den väg som FP väljer. Vi har nått den kritiska punkt där förändringarna måste genomföras. Med visad lyhördhet för synpunkter från föräldrahåll, stöd från personal, stöd från de fackliga organisationerna och våra rektorers höga förväntningar på politiken måste processen nu fullföljas.

Ett flertal andra partier måste nu bekänna färg. Vi har mycket svårt att acceptera att partier eller intressenter vägrar förändringar utan att erbjuda alternativa lösningar och konstruktiva diskussioner. Alternativet att inte göra något alls innebär att elevpengen drastiskt kommer att sjunka och drabbar alla elever i vår kommun. Detta vill FP absolut inte medverka till.

Annonser

2 thoughts on “Bättre skolor kap 2

 1. En tillägg med tanke på att du tar upp Angered. Jag växte upp i Hammarkullen i Angered.

  En av skolorna som enligt förslaget skall läggas ner är Röseredsskolan som var min skola i åk 1-3. Hammarkullsskolan som var min skola 4-9 skall bli F-3. Gunnilseskolan byggs ut från F-6 till F-9.

  Under min skoltid var Hammarkullsskolan överbefolkad med c:a 50 %. Den var en av de största grundskolorna i Göteborgs kommun. Röseredsskolan var stor när barnkullarna var stora på 70-talet, men har i princip varit nedläggningshotad i 20 år. Gunnilseskolan var en av de mest nedläggningshotade skolorna på 70-talet. Nu byggs den ut!

  Min fråga blir därför: Hur har ni tagit med beräkningar om förändringar av befolkningsmönstret i förslagen om ändring i Karlskrona?

  Hela Angereds skolväsende är tyvärr ett enda stort exempel på där man inte tagit till sig signaler från bygden. Många går t ex på friskolor utanför Angered. Jag vet t ex barn som bor 100 meter från Hammarkullsskolan som gör så. Flera års försummelser är således en klar underdrift.

  Gilla

  • Vi har även tagit med de planer som finns i den nyligen tagna Översikttsplanen för Karlskrona kommun och försäkrat oss om att i nya bostadsområden ska finnas platsför förskola och skola. Vissa av de investeringar och justeringar vi redan påbörjat har bäring mot översiktsplanen där jag tror att renoveringen av Tullskolan norr om Landbron kommer att få en strategisk betydelse om o när vårt projekt med förtätning och med byggande av en helt ny stadsdel Pottholmen är färdigt. Förtätning och byggande av nya stadsdelar för ju det positiva med sig att barn och ungdomar också kommer att bo i dessa lägenheter.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s