Starka förskolor och skolor – på lika villkor

Väldigt många har tankar kring skolan.  Här kommer mina:

Femtiofyra elever gick ut grundskolans årskurs 9 i Karlskrona utan fullständiga betyg vårterminen 2011. Så ska det inte vara.

Kommunfullmäktige har varit tydliga i sitt uppdrag till barn- och ungdomsnämnden: Andelen elever i åk 9 som är behöriga till fortsatta studier på gymnasiet ska öka årligen. Långsiktiga målet ska vara 100%. Skolinspektionen är minst lika tydlig i sin slutrapport efter avslutad inspektion, för den här gången, i Karlskrona och ställer krav på förbättringar som innebär – att skolorna ska ge en likvärdig undervisning till alla elever, och – att skolorna ska förbättra möjligheterna för alla elever att nå kunskapsmålen

Detta ska göras inom en budgetram som inte innebär någon ökning i krontal under de kommande tre åren. Detta kräver förändringar där ekonomi och kvalitet inte går att skilja åt. Det handlar om att ge rektorer och pedagoger ordentliga och faktiska förutsättningar för att kunna göra ett riktigt bra jobb. Det handlar ytterst om att kunna erbjuda alla våra barn och elever det bästa vi kan förmå.

Debatten om skolan är nu intensiv och fokuserar just nu mest på begreppet Hot och nästan aldrig kring begreppet Möjligheter.

Låt oss utgå från barnens, elevernas och personalens lärandeperspektiv – det som är vårt huvuduppdrag. Vilka är förutsättningarna och var ser vi möjligheterna? I Karlskrona kommun finns 160 förskoleavdelningar, 30 av dessa i enskild regi, som bedriver verksamhet för ca 3 700 barn – enligt den nya läroplanen för förskolan! Grundskolorna är 36 till antalet, varav fem fristående, där cirka 7 000 elever ges daglig undervisning – utifrån målen i den nya läroplanen. Dessa volymer inger respekt och det är ett stort ansvar vi har för alla dessa barn och elever med ambitionen att ge dem det bästa vi förmår och det de alla har rätt till.

 

Regeringen har beslutat om ett stort antal reformer med syftet att kraftigt förbättra förutsättningarna för barnens och eleverna skolgång. De nya styrdokumenten i form av, bland annat, skollag och läroplaner pekar ut en tydlig färdriktning från förskola till universitet och som efterhand ska ge möjlighet till en egen försörjning. En särskild utmaning är kravet på legitimerad personal och ämnesbehöriga pedagoger. Sammantaget ställer alla skolreformer stora krav på verksamheten och är en ordentlig utmaning – de ger också stora möjligheter att bygga de starka förskolor och skolor vi behöver för att nå det uppsatta målet 2015 här i Karlskrona.

 

Vi antar nu utmaningen – vi ska ge personalen i förskolan förutsättningar att leva upp till sin nya läroplan, där läggs den viktiga grunden för barnens fortsatta lärande – vi ska bana väg för en skolorganisation där välutbildade lärare samverkar och stöttar varandra genom sina olika kompetenser och kan ge alla elever den undervisning och den hjälp de har rätt till. Det betyder en satsning på ett antal starka förskolor och skolor såväl i ytterområden som i centrum – skolor som rymmer varierade barn- och elevgrupper, lärarlag med bred kompetens, kvalificerade elevhälsoteam, en närvarande skolledning och bra materiell standard. Just nu pågår ett arbete med stor medverkan från rektorer och förskolechefer för att se över strukturen för förskola och skola i kommunen. Målbilden är klar och likaså den ekonomiska ramen. Våra målsättningar och de medel vi har till förfogande ska mötas i ett förslag som kommer att presenteras inom kort.

 

Under tiden som det här arbetet pågår uttrycks oro från olika håll vilket är förståeligt och vi ska möta alla medborgares synpunkter med respekt. I det samtalet önskar vi framöver få ett utrymme för att visa på möjligheterna kring de förändringar vi föreslår för förskolor och skolor i kommunen. Vår utgångspunkt i det samtalet nu och framöver är barns och elevers bästa. Vi har ambitionen att skapa de allra bästa förutsättningar som finns för vår personal och för eleverna.

Många kommuner i vårt land har redan kommit en bra bit på väg och vissa kommuner och skolor har redan uppnått att samtliga elever i årskurs 9 blivit godkända. Vi tycker det är hög tid att även Karlskrona kommuns barn, elever, lärare, förskolechefer och rektorer ska få förutsättningar att lyckas ännu bättre. Alltför länge och alltför ofta har vi använt ”osthyvel” och lagt ansvaret på våra rektorer att anpassa verksamheten. Nu är det hög tid att politiken tar sitt fulla ansvar för att skapa bättre förutsättningar för vår idogt arbetande personal.

Vi hoppas få förståelse och respekt för det omtag vi vill göra inom förskola och skola i Karlskrona.

Annonser

2 thoughts on “Starka förskolor och skolor – på lika villkor

 1. För det första vill jag frambringa skarp kritik i hör dålig informationen är till de som har barn i de skolor som skall struktureras/stängas. Hur kommunikationen med skolorna lyser med sin frånvaro, och hur dåligt redovisat fördelen med att flytta elever är.

  För det andra undrar jag om du kan föreställa dig hur barn och familjer kommer få det efter dessa ändringar?

  Du verkar vara en bra politiker, men vänligen tänk igenom detta igen.

  Gilla

  • Tack för din kommentar och ditt omdöme om mig som politiker.
   Politiska processer ser ofta ut som den vi nu håller på med. Tjänstemän får i uppdrag föreslå, politiken går ut med förslagen, lyssnar in synpunkter väger in så många faktorer som möjligt och till sist är det vår uppgift att fatta beslut. Jag kan föreställa mig hur barn och familjer kommer att få det efter ändringar och inser att många kommer inte att bli så nöjda medan andra kommer att bli nöjda, vilket redan visat sig efter redan gjorda förändringar.Således information kommunikation och redovisningar av såväl nackdelar som fördelar kommer inom kort. Håll utkik i pressen på kommunens hemsida och via den skola där ditt dina förmodade barn går.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s