Uppmuntra hellre än bestraffa

Uppmärksamheten i massmedia kring detta är stor och artiklarna löper på. Detta är en ganska enkel logik som massmedia följer. Gör en följetong och krama ur så mycket som möjligt. Jag vill gärna låta er läsare ta del av detta inslag från Sydöstran idag 3 nov.

Skolinspektionen har ”inspekterat” våra skolor i Karlskrona kommun. I min roll som ordförande för Barn-ungdomsnämnden har även jag intervjuats av skolinspektionen kring de områden inspektionen fokuserat på. Att inspekteras av en utomstående instans är alltid värdefullt eftersom andra ögon och öron ser vad man kanske inte själv tänker på. I en delrapport påtalas ett antal brister vid två av våra skolor vilka självklart ska åtgärdas.

De lokala massmedierna har tagit del av rapporten och har valt att endast ta upp en punkt i de påpekanden som finns. Fokus i massmedia är att man vid Skrävle skola, med 8 barn i förskoleklass och 13 elever i årskurs 1-5, har haft ett system med citat ur delrapporten ” i skolan finns något som kallas ””svordomslistan”” med namn på eleverna. Elever får städa om de svär ””lamt”” samt får göra något ””värre”” om svordomen är ”grov”.   BLT inslagSe Sydöstran Radio Blekinges inslag. Blekingenytts inslag.

Skolinspektionen konstaterar att detta system saknar stöd i läroplanen. Jag instämmer i detta och kan bara beklaga att det tydligen har använts under många år. Jag noterar att man skrotat detta sedan en tid tillbaka. Dock ska sägas att det är hedersamt att personal, föräldrar och elever trots allt har försökt göra något åt området Trygghet och Studiero som är så viktigt. Kanske metodiken inte var den allra bästa eftersom ”straff” inte alltid leder till önskat beteende om man inte samtidigt visar på ett alternativt till det oönskade och sedan förstärker det önskade beteendet.

Jag vill gärna passa på att ge några tips om hur man kan arbeta med trivsel i skolan på ett annat sätt. Metodiken bygger på inlärningspsykologi mer definierat som operant psykologi. Man kan påverka beteenden på fem principiellt olika sätt.

Man kan ändra situationen, lära barnet ett alternativt beteende, förstärka ett alternativt beteende, avlägsna befintliga förstärkare eller bestraffa beteendet vilket är det klart sämsta alternativet. Kombinationer av dessa principer kan användas men mest framgångsrikt är att förstärka ett alternativt beteende.

Låt oss kalla det Trevlighetstävling och låt oss hoppas på att detta kanske kan vara det ”system” som föräldrarådet tycker att man ska ha.

Klassen delas in i två eller flera lag. Ett lag tjänar en poäng när alla i laget skött sig under en viss tid. Det lag som har flest poäng vid lektionens slut får en belöning av något slag.

Bestäm när tävlingen skall pågå. Välj en viss lektion då du bedömer att du kan hålla lektion som vanligt och samtidigt sköta tävlingen.

Definiera klart vilka beteenden som medför att laget får poäng. Välj ett eller flera beteenden som du vill befrämja. Exempel: att alltid be om lov innan man lämnar sin plats, att prata med klasskamraterna på ett trevligt sätt utan svordomar, att räcka upp handen och vänta på sin tur innan man säger något etc. Det är viktigt att barnen vet precis vad som krävs av dem för att laget skall få poäng

Bestäm vilken belöning det vinnande laget skall få. Det måste förstås vara något som barnen kan förväntas bry sig tillräckligt mycket om. Det kan vara att man får gå ut först till rasten, att laget får ett diplom med guldstjärna på, att man får gå först till maten, att man får ta fram sin favoritbok under de sista 10 minuterna, att laget får välja vad klassen skall göra på roliga timmen, alla i det vinnarlaget får dra varsin lott i ett lotteri osv. Tänk efter vilka förmåner barnen brukar vilja ha!

Förklara tävlingen för klassen. Ge gärna exempel på bra och dåliga beteenden. Klargör att du är enväldig domare och att det inte blir någon som helst diskussion om dina domslut under tävlingen! Dela in klassen i lag t.ex. efter gångarna mellan bänkarna. Se till att ungefär lika många som har svårt att sköta sig hamnar i varje grupp. Höj lagandan genom att låta lagen få namn. Om du t.ex. ger poäng var 5:e minut kan en äggklocka hjälpa till att hålla reda på tiden.

Sätt igång. När du sagt till att tävlingen börjar håller du din lektion som vanligt, enda skillnaden är att du väl synligt, t.ex. på tavlan fortlöpande markerar poängen. Du får inte glömma att verkligen se till att det vinnande laget får sin belöning snabbt, kanske redan under lektionens sista minuter.

Att tänka på: Dessa 5 steg är förstås en sorts grundidé som kan utvecklas åt alla möjliga håll. Om du får tävlingen att fungera kan du förstås försöka utöka den så att du har den igång under alla dina lektioner. Tävlingen kan då gälla vilket lag som fått mest poäng under en hel dag. Du uppmuntrar normalt barnen på många sätt genom olika förmåner, roliga aktiviteter eller genom att låta dem slippa tråkiga saker; använd en del av dessa i tävlingen – låt barnen göra sig förtjänta av dem. Om lagen slutar på samma poäng får hela klassen en förmån.Var noga med att hålla på reglerna annars glider allt tillbaka till det gamla vanliga. I stället för att ge poäng för gott beteende under en viss tid (10 minuter) kan man upprepade gånger sätta en äggklocka (i en låda så eleverna inte ser den) på slumpmässigt vald tid och ge poäng till de lag som skött sig tills den ringer. Om barnen verkar tröttna på tävlingen kanske du behöver göra vinsten mer attraktiv.

Källa: psykolog Björn Åström, Neuropsykiatriska behandlingsenheten, BUP Uppsala och egna studier.

Annonser

8 thoughts on “Uppmuntra hellre än bestraffa

 1. Jag tycker att du har en skyldighet att ta reda på fakta innan du uttalar dig, Jan-Olof! Istället väljer du att haka på medias behov av sensationsjournalistik, eller om du har andra motiv på din agenda?
  I Karlskrona kommun är det kanske just på Skrävle skola som eleverna har störst möjligt att påverka sin undervisning, sin vardag, sin miljö, ja enkelt uttryckt allt som berör deras arbetsdag i skolan. Jag är stolt över detta och jag är stolt över barnen som tar detta ansvar på allvar och jag vet också att ett motsatt system praktiseras på många skolor där man verkligen kan ifrågasätta var demokratin tagit vägen.
  Har då barnen kommit fram till och använt ett dåligt verktyg? Det tycker inte jag och inte heller skolinspektionen 2006.

  Vad gäller dina tips så undrar jag om följande citat speglar din syn på hur det bör se ut i skolan?
  ”Klargör att du är enväldig domare och att det inte blir någon som helst diskussion om dina domslut under tävlingen!”
  Känns rätt så mossigt med den typen av auktoritära lärarroller.

  Gilla

  • Trots min hovsamma ton och mitt ädla uppsåt väljer ordföranden i föräldrarådet Fredrik Karlsson att attackera mig. Mina motiv är helt igenom ädla, äkta och positiva och jag har ingen dold agenda, vad det nu skulle kunna vara.
   Rubriken lyder Uppmuntra. På ett otal ställen talar jag om positiv förstärkning. Självklart ska även denna metodik förklaras och förankras så att alla förstår och tycker att det är bra inklusive hur bedömningen ska gå till. Det finns inget auktoritärt alls i detta utan bygger på en positiv människosyn och att ett gott uppförande belönas.
   Jag kan bara beklaga att du och en del andra inte vill läsa och förstå hur en framgångsrik syn på detta skulle kunna bidra till ett gott klimat i skolan. I min enfald tror jag fortfarande att pedagoger känner till hur man fostrar och bildar barn och tar tillfället i akt att ständigt fortbilda sig och att man är öppen för alternativa vägar att gå.

   Gilla

   • Jag noterar att herr ordf. väljer att fortsätta sitt ovanifrånperspektiv på saker som händer och inte känner sig minsta intresserad av att ta reda på fakta innan han uttalar sig. Det är bara att beklaga.

    Gilla

   • Det ser utsiktslöst ut att komma vidare trots min fortsatt hovsamma ton och tal om positiv förstärkning varför det inte blir meningsfullt längre.

    Gilla

 2. Tänk att någonting som var tänkt att vara något bra och positivt. Något som var tänkt att skapa lugn och ro i klassrummet. Något som barnen var stolta över och gärna visade upp för Skolinspektionen och som dessutom skulle göra så att vi slapp alla onödiga små grodor som ibland hoppar ur munnen på oss alla. Tänk att något sådant kunde tolkas av Skolinspektionen som något så otroligt negativt. Det hade nog aldrig vare sig jag eller barnen kunnat tänka oss. Dessa underbara ungar som går och har gått på Skrävle Skola. Dessa ungar som jag älskar så mycket. För att inte tala om alla fantastiska föräldrar som utan att tveka en sekund ställer upp för skolan och sina barn till 100%. Att media har kunnat vinkla detta och fått det att låta som om jag har straffat barnen på något hemskt sätt. Det är otroligt sårande för mig…
  Nu vill jag även passa på att tacka dig Jan-Olof för att du inte bara fördömer och slår ner på vår ”lista” utan ser något positivt även i den. Om man bara öppnar ögonen lite mer än massmedia så ser man ju ganska lätt vad barnen och jag försöker uppnå. Att du sedan kommer med positiv kritik och tankar om hur vi skulle kunna utveckla den och göra den bättre, det tycker jag också om. För du ska inte tro att vi i Skrävle ger upp kampen mot fula ord bara för det här. Vi lär oss av misstagen och reser oss och blir starkare och bättre. När barnen kommer tillbaka efter ledigheten ska vi diskutera detta mycket och länge och jag är helt säker på att det kommer att komma någonting positivt även ur detta. Jag ser framför mig en annan ”lista” med ett annat namn på där vi tävlar och har roligt samtidigt som vi lär oss nya saker utan att t ex. svära i klassrummet. Kanske ska vi inte ha så långa intervaller som en vecka på listan utan kanske bara en lektion, eller en dag. När sedan tiden är ute så ska de som eventuellt har råkat t ex. svära INTE behöva städa sin bänk. Däremot ska de som vunnit tävlingen få läsa en extra stund i sin bänkbok. Skillnaden kan kanske tyckas vara väldigt liten, men som du själv säger: man ska hellre uppmuntra än bestraffa. Jag tycker om ditt förslag och jag tycker att det är bra, men jag är helt säker på att barnen i Skrävle kommer att hitta på ett minst lika bra förslag…

  Roger i Skrävle Skola.

  Gilla

 3. Vill be om ursäkt Jan-Olof. Jag borde ha lärt mig att inte skriva inlägg när jag är arg men jag kände att ingen tog ställning för barnen som har hittat på detta och deras lärare. Vi känner ju inte alls igen oss i den bild som media målat upp med tal om straffsystem, straffarbete, städning av skolans utrymmen osv. Jag kan förstå att skolinspektionen reagerar när de får en ögonblicksbild av en lista och kanske inte riktigt förstår sammanhanget och sen drar för stora växlar på detta. Tråkigt att inspektören inte ville träffa föräldrar, kanske hade det nyanserat bilden. Jag förstår också att du kan ha svårt att försvara elevernas system utan att få ett mediadrev efter dig. Du försöker vända det till nåt positivt och kommer med tips, tips som jag behandlar orättvist bara för att visa att varje mening, varje sak måste ses i sitt sammanhang annars kan det få en helt annan innebörd än det man själv är ute efter.
  Lite skämdes jag över att jag skrev så när jag hade läst Rogers inlägg och jag hoppas du tar emot min ursäkt.
  mvh
  Fredrik

  Gilla

  • Jag försöker alltid vara konstruktiv och att undvika söka syndabockar eller inte förmå skilja på sak och person eller att hemfalla åt personangrepp, som alltför många faller för. Därför Fredrik tas ursäkten emot och nu ser vi framåt och åtgärdar de synpunkter Skolinspektionen lämnat på en del punkter på flera skolor. Det mesta kan alltid bli lite bättre.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s