Ytliga politiker och snuttesuttande reportrar träter om Fritidshemmen

Så går vi in i valrörelsens sista vecka.  Utspelen , desperationen och budskapen blir allt fler, allt större och allt tunnare.

Kampen om vem som sätter dagordningen står mellan massmedia och politiken och bägge parter är medvetna om varandras betydelse för fortsatt existens.  Den ideologiska och djuplodande debatten förlorar i allt större utsträckning och snuttifieringen utbreder sig i alla läger. Häromdagen fick jag frågan av en reporter, OBS att jag inte använder begreppet samhällsinformatör eller journalist eftersom jag ännu inte träffat någon sådan,  om hur många barn det ska vara i fritidshemmen per personal. Envetet frågades det efter om det ska vara x antal fritidshemselever per anställd eller y antal fritidshemselever per anställd. Mitt svar blev : Det beror på.

I en utfrågning av Karlskrona kommuns politiker på vår paradgata återkom frågan och kvantitetsfrågan naturligtvis. Självklart uppstod en tävling om vilket parti som hade lägst bud om antalet barn i fritidshem per personal.

I egenskap av skolpolitiker och just nu ordförande i Karlskrona kommuns Barn-ungdomsnämnd tar jag mig för panna och torkar svetten ur densamma    Ingen säger Ingen orkar med att beskriva en helhet eller en övergripande bild av detta område.  Allt blir snuttifierat och överbuden passerar betyget IG med råge.  Värst är nog trots allt den Röd-RÖDA sidan som i opposition högröstat kräver skärpning. I dagens tidning kan man också läsa att kommunalrådskandidaten S Patrik Hansson slår sig för bröstet och skryter om hur kraftfullt han och S agerade under sin tid. Gällande fritidshemmen glömmer han att Vid en uppföljning där BUN, den politiska nämnden, fick rapporter om att skolledningarna inte alls hade anslagit den pott nämnden hade tilldelat till fritidshemmen utan valt att lägga delar av denna pott på annan verksamhet. I sanning ett kraftfullt ledarskap från di röde. Nåväl mitt och vår gruppledares, Börje Dovstad,  svar på frågan om hur många anställda det ska vara var DET BEROR PÅ.

Låt mig som en beskrivning av detta område informera om hur vårt Skolverk ser på saken ! Överväg gärna dessa ingångsvärden och återkom gärna till mig med svar på frågan SKA VI LAGSTIFTA OCH BESTÄMMA EN MAXSIFFRA?

Kommunen bör
anpassa gruppstorlek, personaltäthet och gruppsammansättning till
barnens behov och säkerhet samt ta hänsyn till faktorer som
– barnens ålder
– andelen barn i behov av särskilt stöd
– andelen barn med annat modersmål än svenska
– upptagningsområdets sociala karaktär
– kontinuitet i barn- och personalgrupp
–    personalens kompetens
–    barnens närvarotider
– lokalernas och utemiljöns utformning och
genomföra dokumenterade konsekvensutredningar innan beslut fattas
som påverkar fritidshemmens personaltäthet, gruppstorlek och gruppsammansättning.
Utredningarna bör omfatta såväl ekonomiska som
pedagogiska konsekvenser.

Berätta gärna för mig hur vi får bra kvalitet på Fritidshem med dessa ingångsvärden???

Annonser

2 thoughts on “Ytliga politiker och snuttesuttande reportrar träter om Fritidshemmen

    • Ja mycket enkelt Rolf. Bekymret är att det till slut ändå blir olika uppfattningar om storlek på grupper och antal personal och vad din skrivning ”Som älskar att jobba med barn” i praktiken innebär. Min fråga var Ska vi lagstifta och bestämma en maxsiffra? Det finns ju trots allt fritidspedagoger som tycker att de har en bra verksamhet. Utan att fastna i vad Skolverket rekommenderar vill jag informera om att i skollag och i läroplaner skärps kraven på innehåll och verksamhet även i fritidshemmen. För mig innebär detta att inte bara skolpolitiker utan alla lokala politiker inser att det trots allt är korrekt det du tycker är enkelt Rolf, nämligen fler välutbildade och motiverade personal som får jobba med mindre grupper. Detta innebär större resurer till Skola vilket jag är den förste att arbeta för i kamp med andra intressen.

      Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s