Nu kommer den Nya skollagen

Jag har sedan 1992 engagerat mig i skolfrågan och kan notera att nuvarande Regering på rekordtid arbetat fram ett förslag till Ny skollag. Idag överlämnas Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet till riksdagen. Folkpartiets skolpolitik är nu regeringens skolpolitik. En glädjens dag för mig och jag ser fram mot beslut i riksdagen under våren. Vilka partier står kvar vid sina gamla positioner nu? Ska vänstern återigen få ett alltför stort inflytande i det RÖDA lägret? Orkar S ta till sig dessa förslag och är det nu äntligen dags att Sveriges elever får en modern lag som inte uppdaterats sedan 1985?

Enligt DN accepterar S merparten av förändringarna vilket bådar gott inför framtiden.
Skollagen gäller stora delar av utbildningsväsendet, från förskola till vuxenutbildning.

På gymnasiet ska Eleverna få gå program som passar dem, för att de ska kunna fortsätta plugga eller börja arbeta, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Några exempel:

  • Förskolan blir en egen skolform
  • Samma regler för fristående och offentliga skolor.
  • Skärpta krav på lärare. Endast den som är behörig ska få tillsvidareanställas som lärare eller förskollärare, med vissa undantag.
  • Skärpta behörighetsregler till gymnasieskolans yrkesprogram. För att bli behörig till ett yrkesprogram i den nya gymnasieskolan ska eleven ha lägst betyget godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik samt i ytterligare minst fem ämnen.
  • IV-programmet avskaffas. För den elev som inte är behörig till något nationellt gymnasieprogram avskaffas dagens individuella program och fem introduktionsprogram kommer i stället: preparandutbildning, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ, samt språkintroduktion.
  • Bättre stöd till eleverna. Rättigheterna för den elev som behöver stöd och hjälp ska stärkas.
  • Profilklasser i högstadiet. För elever med speciella färdigheter i ett ämne blir det tillåtet att anordna antagningstester för särskilda profilklasser från årskurs sju i grundskolan.
  • Stärkta rättigheter för eleverna. Eleverna ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator inom elevhälsan, och också till studie- och yrkesvägledning. Dessutom ska alla elever ha tillgång till skolbibliotek. Detta gäller även för fristående skolor.
  • Ökad trygghet och studiero. Lärares och rektorers allmänna befogenheter förtydligas.
  • Skolinspektionen får möjlighet ge skarpare sanktioner mot de huvudmän som missköter sig. Bland annat får myndigheten möjlighet att utfärda vitesförelägganden och att i särskilt allvarliga fall stänga en skola med omedelbar verkan.

Propositionen om en ny skollag kommer att behandlas av riksdagen under våren 2010. Lagen ska tillämpas från och med den 1 juli 2011. När det gäller vuxenutbildning ska lagen tillämpas från och med den 1 juli 2012.

Läs mer här :   SVD

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s