Utveckling av Hoglands Park?

Enligt Karlskrona kommuns hemsida fortsätter utvecklingen av Hoglands park.

“Våren 2009 fälldes ett 60-tal träd som bedömdes som farliga för allmänheten. Under hösten har markarbeten för dagvatten- och dräneringsledningar gjorts i parken och 58 lindar och 8 lönnar har planterats.”

Jag tillhör dom som bejakar föryngring och är nu mycket glad över de nya trädplanteringarna. Saken blir inte sämre av att vi alla kommer att “få njuta av 60.000 krokusar i vår samt att gräs kommer att sås under våren”.

Fortsättningen med etapp två väcker däremot föga glädje!

“I mitten på januari 2010 börjar arbetet med att flytta busshållplatsen utanför affärshuset Kronan till Parkgatan i den södra änden av Hoglands Park. Den nya hållplatsen får tre hållplatslägen som förses med väderskydd och handikappanpassas. Hela arbetet kostar 5 miljoner kronor och finansieras av Vägverket, Blekingetrafiken och Karlskrona kommun.”

ist2_7047342-environmental-hand

Jag har länge propagerat för att lägga en busshållsplats väster om Järnvägsstationen i stället. Detta har jag fått positiva reaktioner på och också fått klart för mig att så ske ske men inte nu. Man kan fråga sig varför inte nu men sedan? Man kan fråga sig om det är lämpligt, ur många aspekter att nu investera 5 mkr i en lösning som inte ska vara beständig? Om och när det nya Pottholmsprojektet med ett World TradeCenter på området blir färdigställt är det rimligt att kollektivtrafiken har sin knutpunkt här.

Att kortsiktigt leda stora dieselbussar runt Hoglands Park och dess känslighet och att låta stora tunga bussar köra på gammal sank sjömark samt utsätta grönskan i parken för avgaserna synes mig befängt.

I kommunens översiktsplan 2030 står följande utfästelser kring kollektivtrafik :

Trafiksystemet i Karlskrona ska
– medge säkra, trygga, effektiva och lång siktigt håll –
bara förflyttningar för både personer och gods.
– bidra till att utveckla näringsliv, boen de- och stadskvaliteter
– bidra till att uppfylla regionala och nationella
transport-, miljö-, utvecklings- och jämställdhetsmål
– Trafiksystemet ska utformas med utgångspunkt från
barn, ungdomar, äldre och funktions-nedsatta.
De kvaliteter som då uppnås är oftast till för del
även för andra grupper samt för stadsmiljön som
helhet.

Hur rimmar detta med en busshållplats på Parkgatan?   Vad säger ni läsare?

Var ska vi ha en ny hållplats?  Parkgatan eller Järnvägsstationen eller  ….?

Annonser

2 thoughts on “Utveckling av Hoglands Park?

  1. Ping: Utveckling av Hoglands Park? « Karlskronaliberalen

  2. Ping: 5-klövern förskönar Karlskrona « Socialliberala tankar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s