SD tar Sverige till medeltiden

Aktuellt i Karlskrona just nu är SD  halkåkning på frostigt underlag med många dikeskörningar.
Att låta herr Björklund föra fram SD:s dunkla tankar skapar än mer frågor. Här kommer ett gemensamt uttalande från många av oss folkpartister i Karlskrona.
”Vi är Folkpartister och tror på frihet, rättvisa och solidaritet. Alla människors lika värde är en av våra ledstjärnor. Den svenska diskrimineringslagen som började gälla den 1 januari i år gäller alla som bor och lever i Sverige. Den första paragrafen i religionsfrihetslagen lyder
” Envar äger rätt att fritt utöva sin religion”.
Vi utgår från att även Sverigedemokrater ansluter sig till svensk lagstiftning.
Med mycket dunkla motiv vill SD förbjuda mosképrojektet i Karlskrona.
Motiveringen att det är ”osvenskt” och ” är inget naturligt inslag i ett svenskt bostadsområde.” uttalas av Per Björklund, ledamot (SD) i miljö- och byggnadsnämnden.
Så kan man bara uttrycka sig om man bedriver en förtäckt rasistisk politik.
Byggnation i Sverige ska utformas så att den överensstämmer med medborgarnas behov. Självklart ska estetiska överväganden tas med när stadsplanering utformas.
Att förtäckt hävda omsorg om stadsbilden skapar bara ännu mer misstro mot hur SD bedriver sin politik.
Senare uttalanden av samme Björklund klargör mycket tydligt att SD inte accepterar islam.
Nu talar SD klartext i strid mot de svenska lagar de så energiskt omhuldar.
Vi har svenska medborgare som bekänner sig till islam och därför önskar en lokal att utöva sin tro i. Detta ska naturligtvis accepteras och tillgodoses. Allt annat vore rena diskrimineringen mot en annan religion.  Detta förakt och denna misstro för andra trosuppfattningar gränsar till lagbrott enligt religionsfrihetslagen och enlig diskrimineringslagen. Enligt vår mening är detta mycket allvarligt och skickar signalen till svenska medborgare att SD accepterar svensk lagstiftning enbart om den gagnar deras ideologi.
Med vilken rätt dömer SD gällande vilken tro andra människor ska ha och på vilket sätt och var de ska utöva denna på?
Vad blir nästa osvenskhet som vi måste skyddas från? Är det verkligen svenskt med uteserveringar, boulebanor, golfbanor eller drive in hamburgarerestauranger? Om avsikten är att skapa motsättningar mellan svenska medborgare med varierande trosuppfattningar så är det säkert en god idé att motarbeta en moské.
I era dunkla motiv mot moskéer finns inte ett uns av medmänsklighet, förståelse och ödmjukhet att försonas. Ni tror inte på att samtal mellan olika grupper skapar avspänning och ett kraftfullt samhälle som har möjlighet att utvecklas och frodas.
Vem vill och kan bo i ett samhälle som präglas av isolering, fattigdom, främlingsfientlighet, rädsla, kontroll och vi och dom?  Människorna i forna Östtyskland ville inte detta. Med hjälp av väst rev man muren.  Med SD:s politik i Sverige byggs murarna upp igen och det svenska samhället återgår raskt till medeltiden. Vem vill ha dessa murar och dessa tider tillbaka?
Bättre vore att glädja sig åt att människor i Karlskrona tar ansvar för sitt eget liv. Folkpartiet står för att människan själv i så stor utsträckning som möjligt ska få fatta beslut om sitt liv.
Förmynderi och von obenperspektiv låter inte människor växa.  Frihet, rättvisa och solidaritet gäller för alla i Folkpartiets Sverige.
Dan Damsgård
Jan-Olof Petersson
Lena Hjorth
Bo Löfgren
Elsmarie Furuvall Mattsson
Mikael Andersson
Kent Lewén
Anna Ekström
Folkpartiet Karlskrona
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s