Mycket väsen för lite ull

Inför budgetarbete för år 2009 föreslog BU-förvaltningen, med vårt godkännande, att Säljö barnkoloni skulle avvecklas i nuvarande form. Skälen var flera, bl.a. att verksamheten inte bedrevs enligt nu gällande regelverk och lagstiftning men också att kostnaderna hade ökat de senaste åren. Andra finansiärer och sponsorer har dragit sig tillbaka och tycker uppenbarligen inte att Säljö är värt att satsa på längre. Uppenbarligen har inte den förra S-majoriteten följt med i utvecklingen och sett över förhållandena under de senaste åren.
Vi såg trots allt en möjlighet att driva Säljö vidare i en annan form med en något lägre kostnad.
Massmedia var dock snara att sätta dagordningen ”Säljö ska avvecklas”.
Löften gavs därför att verksamheten skulle fortsätta som tidigare, inledningsvis utan finansiering, efterhand med finansiering med tillägget att verksamheten skulle fortsätta i oförändrad form och omfattning.
Möjligheterna att få ordning och reda på ansvarsförhållanden för ansvariga, personal och framförallt barn samt att kunna se över kostnaderna reducerades i och med dessa initiativ. Ansvaret för detta vilar nu tungt på Socialdemokraterna.
Efter genomgång av hur verksamheten har bedrivits och med iakttagande av fattade kommunfullmäktigebeslut i frågan framkommer allt tydligare att en upphandling måste göras.
Återigen kommer politiska initiativ från Socialdemokraterna, ”stoppa upphandlingen och låt verksamheten bedrivas i oförändrad form och omfattning”. Detta begränsade återigen och ytterligare möjligheten att få ordning på verksamheten och skulle rentav gå emot alla de lagstiftningar som reglerar verksamheter som utförs åt en kommun. Så här framställs det i tv:s Blekingenytt. Skarpa yrkanden läggs av S i BUN och jag avvisar att de får lägga dessa yrkanden. Oppositionsrådet Hansson uttalar ”Det går inte att genomföra en upphandling i panik. I stället borde vi försöka hitta en bra, praktisk lösning för sommaren”. Ansvaret vilar nu allt tyngre på Socialdemokraterna som är svaret skyldiga i vad en ”bra, praktisk lösning” skulle innebära. Vis av erfarenheten misstänker jag att detta skulle innebära en fortsatt oreglerad, möjligen olaglig, verksamhet som inte skulle vara till gagn för utförare, personal eller barn. S tågar ut från sammanträdet och avstår från att trots allt få sina yrkanden prövade. Upphandlingen fortsätter därmed och är nu avslutad med resultat att Säljö barnkoloni även i år ska genomföras.
Sensmoral : Politik är det omöjligas konst i vilken jag dagligen navigerar. Säljö drivs vidare i en annan form med ordning och reda och tilldelade resurser används på ett mer ekonomiskt försvarbart sätt. Detta var vad vi från början eftersträvade men som vi inte fick pröva fullt ut.
Jag har respekt för att politik innebär att vilja och våga men har mindre förståelse för att helhetssyn och konsekvenser ibland saknas i den stora viljan.
Kanske ni som läser detta kan ha respekt och förståelse för att jag i egenskap av ordförande både vill och vågar och vill agera enligt min egen moraliska kod med ansvar för helhet, konsekvenser och lagstiftning?

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s